डीएनडीवर नोंद असूनही टेलीमार्केटिंग कॉल करणाऱ्यावर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे
मराठी कायदे मार्गदर्शन, मराठी न्यूज

डीएनडीवर नोंद असूनही टेलीमार्केटिंग कॉल करणाऱ्यावर ट्रायकडून ९ दिवसांत कायदेशीर कारवाई करणे

डीएनडीवर नोंद असूनही टेलीमार्केटिंग कॉलचा त्रास देणाऱ्यांचा क्रमांक ट्रायच्या सुविधेने घरबसल्या कॉल अथवा एसएमएसद्वारे ९ दिवसांत कायमचा बंद करता येतो.