बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९
मराठी कायदे मार्गदर्शन

आरटीई २००९ कायद्याच्या तरतुदी, तक्रार प्रणाली व बालकांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्काची सविस्तर माहिती

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ , शाळा मान्यता, बाल हक्क, मोफत प्राथमिक शिक्षण, प्रवेश प्रक्रिया, शाळेविरुद्ध दंडात्मक तरतुदी ई माहिती