मराठी विडीयो

Video-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ महत्वाच्या तरतुदी

Video-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ (The Maharashtra Public Records Act, 2005) महत्वाच्या तरतुदी- YouTube विडीयो लिंक- https://youtu.be/Em5IcGgZ7W4 विडीयोमधील नमूद कायदे व नियम डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक पहावी- https://wp.me/p9WJa1-to      

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी
मराठी कायदे मार्गदर्शन

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५-महत्वाच्या तरतुदी

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ सरकारी कागदपत्रे हरविणे, गहाळ करणे तसेच नष्ट करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कठोर तरतुदी असणाऱ्या कायद्याबाबत माहिती.