ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायद्याची सविस्तर माहिती
मराठी कायदे मार्गदर्शन

ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती

या लेखात ज्येष्ठ नागरिक, आई वडील यांच्या निर्वाह, कल्याण व संरक्षण संदर्भात कायदा व नियम यांची सविस्तर माहिती (माता पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ आणि आई वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम २०१० यांच्या महत्वाच्या तरतुदींसहित दिली आहे