मराठी विडीयो

Video-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ महत्वाच्या तरतुदी

Video-महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ (The Maharashtra Public Records Act, 2005) महत्वाच्या तरतुदी- YouTube विडीयो लिंक- https://youtu.be/Em5IcGgZ7W4 विडीयोमधील नमूद कायदे व नियम डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक पहावी- https://wp.me/p9WJa1-to